Webshop » uitgaven van derden » Paal en Ploojk

Paal en Ploojk

91601 Paal en Ploojk

€ 20,00

Uitverkocht

Exemplaren van deze titel zijn nog verkrijgbaar bij Filip Durant.

Michel Matthijs heeft opnieuw een deel van zijn kennis in een boek gegoten. Hij vormt als het ware in zijn eentje het levend archief van de Pauweltraditie die sinds 1382 in Galmaarden het uitblijven van de pest in de gemeente herdenkt, te danken aan het genezende brood van een mysterieuze ruiter die niemand anders dan Sint-Paulus zou zijn geweest. Naast foto's uit het Pauwelverleden, inclusief recente en minder recente Pauwelbenden en Kinderpauwelbenden, en beeldmateriaal van de archeologische opgravingen in de Sint-Pauluskapel (2000), valt in dit boek heel wat te lezen over die opgravingen, over de Pauwelhoeve, de Sint-Paulusgilde, het gehucht, de Pauwelviering tijdens de wereldoorlogen, het Pauwellied, Pauwelgedichten van de dorpsdichters die Galmaarden heeft gekend, de volledige lijst van wie sinds 1898 Pauwel en Kinderpauwel is geweest, het draaiboek van de aloude geplogenheden rond het Pauwelgebeuren en nog veel meer – 144 blz. lang.